”Framtidens elsystem behöver mer flexibilitet – nu krävs politiska insatser”

DEBATT. Flexibilitet i elnätet, som laddstationer och vätgaslager, är långt mycket större än Svenska kraftnäts efterfrågade behov de närmaste åren, visar en ny kartläggning. Vi uppmanar nu politiken att ta ansvar och ta bort hindren för att Sverige ska kunna förverkliga denna potential skriver, Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi och Power Circle.

https://www.nyteknik.se/opinion/framtidens-elsystem-behover-mer-flexibilitet-nu-kravs-politiska-insatser-7043072