Global rapport: Fler investerare väljer förnybart framför fossilt

Utsläppsfri el och e-bränslen drar till sig investerarnas kapital. Nu växer gapet mellan grön och fossil energi ytterligare.