Gotland pilotområde för att driva på omställningen i energisystemet

Gotland har pekats ut som ett pilotområde för att driva på omställningen till ett hållbart energisystem. I det nystartade projektet Got Heat ska energiexperter från IVL Svenska Miljöinstitutet utveckla en energisystemmodell för Gotland och undersöka hur värme-, el- och industrisektor kan samverka för att ta vara på restvärme och bidra till en livskraftig ö med effektiv resursanvändning.

https://www.vindkraftsnyheter.se/20221216/7477/gotland-pilotomrade-att-driva-pa-omstallningen-i-energisystemet