Här byggs Sveriges största solcellspark

Med en installerad kapacitet på runt 21 megawatt blir solcellsparken utanför Strängnäs Sveriges största. ”Det kommer två lastbilar med solceller varje dag i flera månader”, säger Energiengagemangs vd. NyTeknik