Här ska havsvindkraften byggas ut

VINDKRAFT Svenska kraftnät ska bygga sex anslutningspunkter för havsvindkraft – från Västkusten till Bottenviken. Totalt kan 40 TWh anslutas med start 2029.