HUR MILJÖVÄNLIG ÄR EGENTLIGEN VATTENKRAFT?

Vattenkraft har sedan industrialiseringens början försett det svenska samhället och industrin med en unik kombination av säker, kostnadseffektiv och en lågutsläppsproduktion av förnybar elektricitet. Men hur miljövänliga är egentligen vattenkraften? Det undersöker nu flera forskare från Karlstads universitet tillsammans med Svenskt centrum för hållbar vattenkraft.