IEA: De globala utsläppen av CO2 förväntas nå toppen 2025

Kriget i Ukraina och därmed stigande energipriser påskyndar den gröna omställningen, säger IEA.
De globala utsläppen av CO2 förväntas nå sin topp 2025, enligt en rapport från Internationella energibyrån (IEA), enligt den franska nyhetsbyrån AFP.

https://www.industrinyheter.se/20221028/35137/iea-de-globala-utslappen-av-co2-forvantas-na-toppen-2025