IEA förutspår att det i år för första gången kommer att investeras mer i solkraft än i oljeproduktion.

I år kommer investeringarna i ren energi klart att överstiga investeringarna i fossil energi, bedömer IEA. Investeringstakten skjuts upp av bland annat oro för energisäkerhet och efterfrågan på elbilar.