Jättebatteriet blev mer lönsamt än väntat

Syftet var att utveckla och demonstrera tekniska lösningar för ett jättebatteri. Men Bolidens och Vattenfalls pilotprojekt fungerade så väl och ledde till en så stor intjäning att batteriet nu ingår i den ordinarie verksamheten.

– Ja, det är verkligen kul. Projektet har inte bara gått som vi önskat utan överträffat våra förväntningar. Inte minst den ekonomiska biten blev en överraskning, säger Fredrik Persson, biträdande projektledare för forskningsprojektet och R&D Engineer vid Vattenfall.