Kafjärden vindpark

Kafjärden vindpark ligger i Eskilstuna kommun. Anläggningen kommer att bestå av nio vindkraftverk och ha en installerad effekt på upp till 40 MW samt en årsproduktion på upp till 90 GWh. Enligt plan ska byggnationen påbörjas under hösten 2022 och anläggningen tas i drift under 2024.

Plats: Eskilstuna kommun, Sverige
Driftstart: 2024
Installerad effekt: 40 MW
Förväntad årlig produktion: 90 GWh
Status: Under utveckling

https://www.cloudberry.no/sv/om/var-portefolje