KALLELSE till 40:e årsmöte Södermanlands Energiförening 27 mars 2019 Kl 18.00

MISSA INTE: VOLVO/ SKANSKA ”Electric Site”.
Presentation av Joakim Unnebäck om VOLVO’s självkörande eldrivna dumprar!

Mindre koldioxidutsläpp, mindre buller och högre säkerhet. Detta är bara några av fördelarna som utvecklingsprojektet Electric site medför. Målet med projektet är att skapa världens första utsläppsfria bergtäkt.

Mötet äger rum vid Brunnsta värdshus.
Bolindervägen, 631 85 Eskilstuna
Kartlänk:https://goo.gl/maps/v8LMQJ3GzZF2

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av justeringspersoner
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse 2018
 7. Ekonomisk redovisning 2018
 8. Revisionsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsår 2018
 10. Budget och styrelsens förslag till verksamhet för 201
 11. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 12. Val av ordförande, 1 år
 13. Val av ledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och revisorersättare
 15. Val av utskott
 16. Val av Valberedning, PR-grupp, ombud till SERO
 17. Propositioner
 18. Motioner till årsmöte
 19. Medlemsavgift för 2020
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutning. Kaffe o smörgås serveras i samband med årsmötet

Kontaktperson:
Vice Ordförande: Rasmus Javalds, 070-216 62 37 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *