Klimat

Storstädernas ilska: ”Regeringen slår undan benen för vårt klimatarbete”

Att reduktionsplikten ska sänkas till EU:s lägstanivå försvårar inte bara möjligheterna för Sverige att nå sina klimatmål. Även landets kommuner och företag ser ut att få det tuffare att klara av sina respektive målsättningar. Från exempelvis Stockholms stad och från Göteborgs stad hörs nu kritiska röster till regeringens agerande.

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/storstadernas-ilska-regeringen-slar-undan-benen-for-vart-klimatarbete/