Koldioxidavskiljning undersöks av E.ON i Norrköping och Örebro

E.ON undersöker förutsättningarna för avskiljning av koldioxid på fjärrvärmeverken i Norrköping och Örebro. En fullskalig anläggning kan finnas på plats inom 5 till 7 år. – Sammantaget handlar det om 800 000 ton koldioxid om året, vilket blir ett alexandershugg för att i stor skala reducera utsläppen av koldioxid, säger Anette Blücher, chef för E.ONs Energy Infrastructure Solutions.

https://www.dagensmiljoteknik.se/20220329/2159/koldioxidavskiljning-undersoks-av-eon-i-norrkoping-och-orebro