Kostnadsrapport om vätgas visar på kraftiga prissänkningar

En rapport från Hydrogen Council visar hur kostnaden för vätgaslösningar kommer att minska kraftigt under det kommande decenniet och i snabbare takt än tidigare förväntat. VätgasSverige