Krönika: Viktigt att designa för en cirkulär ekonomi

Avfall och föroreningar är ett jätteproblem över hela världen, och i princip alla de produkter som vi använder i vår vardag, från mobiltelefoner till bilar och hushållsmaskiner, innehåller material som är mer eller mindre skadliga för naturen. Därför är det viktigt att företag och myndigheter gör vad de kan för att snabba på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi, något som understryks i en färsk skrivelse från EU-kommissionen.