Många bäckar små till ett helt förnybart energisystem

Det gäller att satsa  på alla delar av värdekedjan för att uppnå ett 100% förnybart energisystem. Och att kunna ta vara på både stora och små chanser. Så säger Mads Miltersen vars EnBW Sverige nu ökar sin andel i vindparken Hedbodberget. Sedan tidigare äger företaget fem turbiner här med en total effekt på 10 MW. VindkraftsNyheter