Medier sprider myter om elbrist i Sverige

DEBATT. Nu har samtliga timvärden för elbalansen under 2022 redovisats av Svenska kraftnät. Bilden är skriande tydlig:

Sverige exporterade el 52 veckor av 52 möjliga och så gott som varje timme under hela året fram till några få skakiga dagar i december då tre fallerande kärnkraftreaktorer skapade ett behov av nettoimport.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/RGm0mx/medier-sprider-myter-om-elbrist-i-sverige