Medlemskap – Kontakt

  • Som medlem i Södermanlands Energiförening får du 4 nummer per år av tidningen Förnybar Energi .
  • Vi skickar ut information om aktuella arrangemang och rapporter från verksamheten via e-post.
  • Du är välkommen att närvara vid möten och studiebesök som föreningen anordnar.
Välkommen som medlem !! 
Medlemsavgift för 2023 är 300 kr per år. 
Ange ditt namn vid betalning till 
Bankgiro 449-4290 eller Swish 123 471 46 06

Ordförande: Leif Lundborg 0707-66-42-07

Sekreterare: Paula Ehrlin
Kassör: Lauri Sankari
Ordinarie ledamöter: Caroline Nilsson, Thomas Eriksson, Benny Larsson, Lennart Sevdin, Paula Ehrlin, Lauri Sankari och Mats Rehnholm.
Suppleanter: Hans Murman och Anders Olsson.
Informationsansvarig: Vakant.

Webbadministratör: Mats Rehnholm

Övriga

Valberedning:  Robert Forsman och Tord Dahlen
Revisor: Per Ekstorm
Revisorssuppleant: Rasmus Javals
Ombud till SERO: Anders Olsson