Medlemskap – Kontakt

  • Som medlem i Södermanlands Energiförening får du 4 nummer per år av tidningen Förnybar Energi .
  • Vi skickar ut information om aktuella arrangemang och rapporter från verksamheten via e-post.
  • Du är välkommen att närvara vid möten och studiebesök som föreningen anordnar.
Välkommen som medlem !! 
Medlemsavgift för 2020 är 250 kr per år. 
Ange ditt namn vid betalning till 
Bankgiro 449-4290 eller Swish 123 471 46 06 

Ordförande: Leif Lundborg 0707-66-42-07

Sekreterare: Paula Ehrlin
Kassör: Lauri Sankari
Ordinarie ledamöter: Rolf Rehnholm, Jan-Erik Karlsson, Lennart Sevdin, Kenneth Rosenberg och Mats Rehnholm.
Suppleanter: Hans Murman och Anders Olsson.
Informationsansvarig: Jan-Erik Karlsson.

Webbadministratör: Mats Rehnholm

Övriga

Valberedning:  Timo Karlsson och Tommy Eriksson
Revisor: Per Ekstorm
Revisorssuppleant: Erland Winker
Ombud till SERO: Per Ekstorm