Ökat fokus på energieffektivisering krävs för att Sverige ska nå klimatmålen

Energieffektivisering är en avgörande pusselbit för att Sverige ska kunna uppfylla sina klimatmål. Det finns många skäl att effektivisera sin energikonsumtion, inte minst det faktum att det är mer kostnadseffektivt att minska sin befintliga konsumtion än att öka investeringarna i nya energikällor. Energieffektivisering är ett ämne som av naturliga skäl står högt på agendan just nu, inte minst politiskt. Det har skapat ett tillfälle som vi bör ta vara på. Det anser Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen, EEF, en intresseorganisation som drivs av visionen att energieffektivisera Sverige.