Vindkraft i Kafjärden kan bli verklighet efter 10 år

Försöken att bygga vindkraft i Sörmland har hittills inte blivit någon stor framgång. Olika försök har stoppas, en del efter överklaganden från aktionsgrupper, en del på grund av bristande lönsamhet. I Läppe nära Hjälmaren har dock två större verk uppförts på mark som tillhör Svenska Kyrkan. I Kafjärden, på fälten mellan Sundbyholm och Kjula, söktes bygglov 2007 för 10 st verk på 2 MW. Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna beviljade bygglov 2008. Inom vår förening hade vi 2009 en studiecirkel om vindkraft och flera stora markägare som funderade på egna vindkraftprojekt var med i den cirkeln.
År 2016 överklagades bygglovet för Kafjärden och arbetet avstannade trots att flera fundament redan var byggda och kraftledningarna börjat förstärkas med tanke på projektet.
I år 2019 har Mark- och Miljödomstolen ändrat länsstyrelsens beslut och fastställt bygglovet för nio vindkraftverk, och från den 5 september i år gäller alltså att bygget kan fortsätta efter nära tio års stillestånd.
Föreningen skall undersöka med ägaren Enwind när vi kan bevittna resningen av tornen och när vi kan få göra ett studiebesök på platsen.

Följ alla turerna i i bygglovsprocessen på bygglovsavdelningens hemsida.
Eskilstuna Kommun

/Tord Dahlen, Södermanlands Energiförening/