Ett år med elbil – kostnadsjämförelse med bensinbil

Sedan början av maj 2019 har jag nu haft vår elbil i ett år. Jag köpte bilen begagnad av märkeshandlare. Bilen, en VW e-Golf av 2016 års modell, hade då gått på leasing men körts endas 1200 mil. Jag har lärt mig mycket under detta år och insett att kostnaden att köra bilen blir mycket lägre än för bensinbilen. Samtidigt är det så att den begränsade räckvidden kräver noggrann planering av varje längre resa. Min bil har ett batteri som ger ca 15 mils räckvidd medan nyare e-Golf har ca 50% större batteri.
Jag har summerat kostnaden för alla laddningar som jag gjort på publika laddplatser men har inte tagit med kostnaden för den laddning jag gjort hemma eftersom den är en så liten del av hela min elräkning. I kostnaden för min p-plats i bostadsrättsföreningen ingår elen och på flera platser går det fortfarande att ladda gratis.Jag har också summerat kostnaden för all den bensin jag tankat under sista året med min bensinbil, en Volvo V70, vilket var 1 maj 2018 – 1 maj 2019.
Den stora besparingen ligger i bränslekostnaden men också skatten skiljer mycket. Den årliga körsträckan för elbilen blev något lägre beroende på att vi har valt tåget för längre resor t ex till Göteborg men också att vi hade bensinbilen kvar en tid och då gjorde vissa längre resor och resor med släpvagn. Kostnaden för de resorna är inte med i jämförelsen.Under året som gått har jag bara haft ett servicebesök med elbilen men jag anar att kostnaden för service bör bli lägre än för bensinbilen eftersom det är färre komponenter att serva, t ex inga oljebyten eller filterbyten.

Efter ett år med elbil
År 1År 2
BensinbilElbil
Volvo V70VW e-Golf
Årsmodell20062016
Körsträcka19001600mil
Skatt2626360kr
Försäkring (hel)48425045kr
Service36002758kr
Bränsle212822350kr
Kostnad per mil11,311,47kr/mil

Efter den jämförelsen står det klart att min nästa bil blir en elbil. Nu väntar jag på nya Volkswagen ID.3 som skall komma i slutet av 2020 och som har betydligt längre räckvidd och där man kan välja mellan tre olika storlekar på batteri som kan ge 33, 42 resp 55 mils räckvidd enligt Volkswagen.
Tord DahlénSödermanlands Energiförening

KALLELSE till 40:e årsmöte Södermanlands Energiförening 27 mars 2019 Kl 18.00

MISSA INTE: VOLVO/ SKANSKA ”Electric Site”.
Presentation av Joakim Unnebäck om VOLVO’s självkörande eldrivna dumprar!

Mindre koldioxidutsläpp, mindre buller och högre säkerhet. Detta är bara några av fördelarna som utvecklingsprojektet Electric site medför. Målet med projektet är att skapa världens första utsläppsfria bergtäkt.

Mötet äger rum vid Brunnsta värdshus.
Bolindervägen, 631 85 Eskilstuna
Kartlänk:https://goo.gl/maps/v8LMQJ3GzZF2

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av justeringspersoner
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse 2018
 7. Ekonomisk redovisning 2018
 8. Revisionsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsår 2018
 10. Budget och styrelsens förslag till verksamhet för 201
 11. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 12. Val av ordförande, 1 år
 13. Val av ledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och revisorersättare
 15. Val av utskott
 16. Val av Valberedning, PR-grupp, ombud till SERO
 17. Propositioner
 18. Motioner till årsmöte
 19. Medlemsavgift för 2020
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutning. Kaffe o smörgås serveras i samband med årsmötet

Kontaktperson:
Vice Ordförande: Rasmus Javalds, 070-216 62 37