Recirkulerande vattenbruk med möjlighet till fiskproduktion nära marknaden

Snön ligger kvar på den välisolerade odlingsanläggningen
I en välisolerad lada ute i skärgården finns en pilotanläggning som håller 22-gradigt vatten cirkulerande mellan olika bassänger. Inne i byggnaden pågår teknikutveckling av Kungliga tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola med syfte att odla fram gös till konsumtionsstorlek. Ola är en av aktörerna som testar tekniken för att öka förutsättningar att inom snar framtid kunna odla fram fisk i stora odlingsbassänger inomhus Svenskt vattenbruk

Klimatmål i fara: Stor skillnad mellan planerad fossilutvinning och Parisavtalet

Idag släpper FN:s miljöprogram UNEP och flera ledande forskningsinstitut en rapport om hur den förväntade produktionen av fossilenergi går ihop med löftena i Parisavtalet. Resultatet är mycket oroande. Världens länder planerar att producera mer än dubbelt så mycket fossila bränslen till 2030 än vad som är möjligt för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. SupermiljöBloggen