Planeringen för Storbritanniens största samhällsägda solcellsfarm startade

Den är designad för att generera upp till 30 megawatt förnybar energi, vilket skulle räcka för att ge nog med el för 8 400 hem. Planen att bygga en 120 hektar stor gemenskapsägd solpark har enhälligt stötts av kommunala rådsmedlemmar.