Pumpkraft: Skånskt stenbrott kan bli stort energilager

Svenska Mine Storage vill bygga ett pumpkraftverk med en energilagringskapacitet på 80 MWh vid en skånsk sjö. Målet: att stötta elnätet med balanstjänster när sol- och vindkraften ökar.