Regeringen har gett upp om klimatet – då växlar vi upp i Göteborg

Sveriges miljöminister Romina Pourmokhtari (L) har redan gett upp. Enligt henne kommer Sverige inte nå klimatmålen till år 2030 och med den politik som hennes regering för, så är risken tyvärr stor att hon får rätt. Sedan den högerkonservativa regeringen tillträdde har de på kort tid gjort att Sveriges klimatpolitik gått från ett globalt föredöme, med långsiktig omställning i fokus, till ett varnande exempel.