Regeringen säger ja till vindkraftparkerna Kattegatt Syd och Galene

Vattenfalls vindkraftpark Kattegatt Syd som omfattar 80 vindkraftverk utanför Falkenberg och OX2:s vindkraftpark Galene utanför Varberg som omfattar 21 vindkraftverk har fått regeringens godkännande. Totalt innebär detta att över 100 nya vindkraftverk med en produktion på 6,5 TWh, får byggas utanför Hallandskusten