Renewcell genomför riktad nyemission

Textilåtervinningsbolaget Renewcell har beslutat att genomföra en riktad nyemission på 2,6 miljoner aktier till teckningskursen 60 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden till emissionen är att den planerade upprampningen av produktionen av textilfiber i Renewcell nya fabrik hos SCA Ortviken tagit längre tid än väntat.