Resan mot fossilfritt

Sverige är ett föregångsland när det kommer till att minska användningen av fossila bränslen. En viktig del handlar om att öka andelen egenproducerad förnybar energi. En annan om att ta tillvara på överskottsenergier som finns i samhället. LuleåEnergi