Så kan den lokala omställningen stärkas

Mycket av dagens hållbarhetsarbete i regioner och kommuner sker i stuprör snarare än ur ett större helhetsperspektiv. Det är också vanligt att man förbiser målkonflikter. För att klimatomställningen ska ta fart krävs nytänkande, menar forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH, som med stöd från Formas har tagit fram verktyg och metoder som ska stärka lokal omställning.

https://www.ivl.se/toppmeny/press/pressmeddelanden-och-nyheter/nyheter/2022-03-08-sa-kan-den-lokala-omstallningen-starkas.html