Samarbetsavtal för rotorblad i trä

Stora Enso och Voodin Blades Technology GmbH har ingått ett samarbete med målet att utveckla miljömässigt hållbara vindturbinblad i trä. Företagen håller just nu på att producera och installera ett 20 meter långt rotorblad för ett vindkraftverk på 0,5 MW, och planer finns på ett 80 meter långt rotorblad.

https://www.energi-miljo.se/samarbetsavtal-for-rotorblad-i-tra/