Samarbetsprojekt för att utveckla havsbaserad vätgasinfrastruktur i Östersjön

OX2 kommer tillsammans med Gasgrid Finland och Nordion Energi, gasdistributörer i Finland och Sverige, och Copenhagen Infrastructure Partners att utforska möjligheterna att utveckla en ny havsbaserad pipeline för vätgas för att transportera hållbar vätgas mellan Finland, Åland, Sverige, Danmark och Tyskland.

https://www.energinyheter.se/20221216/28101/samarbetsprojekt-att-utveckla-havsbaserad-vatgasinfrastruktur-i-ostersjon