Säteriet från 1700-talet framtidssäkrar verksamheten

Om målet är att lämna över en livskraftig gård till nästa generation måste man göra vad man kan för att det ska finnas kvar en livskraftig planet, konstaterar Fredric Paus. Som ägare till Herresta säteri skaffade han sina första solceller för att kunna se sina barn i ögonen. Idag överstiger produktionen från gårdens anläggningar den totala konsumtionen.