Skara stift byter grus mot sol

Som en del i ett ambitiöst hållbarhetsarbete planerar Prästlönetillgångarna i Skara stift att anlägga två solparker i Bottnaryd mellan Ulricehamn och Jönköping. De båda parkerna ligger i en tidigare grustäkt och kan komma att producera 17 miljoner kWh årligen, vilket innebär cirka 70% av Skara stifts samlade elförbrukning och motsvarar årsförbrukningen för 1 400 villor.