Solel – en digital kurs för dig som planerar att installera solceller

Funderar du på att installera solceller och blir mer självförsörjande på el? I den här digitala kursen får du de grundläggande kunskaper du behöver för att kunna fatta rätt beslut.

Allt flera väljer att satsa på fossilfri och egenproducerad el, ett val som är både klimatsmart och ekonomiskt. Under kursen får du lära dig hur en solcellsanläggning fungerar, du får kunskap om bidrag, bygglov och elsäkerhet, du får räkna på en egen anläggning, analysera dina behov, begära in offerter och diskutera lagring av el.