Solenergi

Solen är upphovet till all förnybar energi. Genom solfångare och solceller kan vi ta till vara på en liten del av den flödande energin.

Föreningen arrangerar kurser om sol-el och solvärme och lär ut praktiskt hur man planerar och bygger sin egen solvärmeanläggning.