Solfångarföretag överraskar marknaden med stenvärmelagring

Ett nyutvecklat danskt lagerkoncept kallat RockStore syftar till att kunna leverera 100 procent självförsörjning med varmvatten och processenergi till fjärrvärmeverk och industriföretag runt om i landet.

Nu kommer ett nytt koncept för lagring av termisk energi att erbjuda högtemperaturvärmelagring i isolerade ståltankar, där het olja sprutas över stenar. Konceptet riktar sig till fjärrvärmeverk och industrier med behov av högtemperatur processvärme.