Solkraft ökade rejält – vindkraft minskade

Energimyndigheten har nu presenterat den officiella statistiken för el och fjärrvärme 2021. Den visar en kraftig ökning för solkraft, 45,9 procent jämfört med 2020. Förutom solkraft producerades en betydande del mer konventionell värmekraft under 2021 jämfört med ett år tidigare. Vindkraften minskade däremot.

https://www.energi-miljo.se/solkraft-okade-rejalt-vindkraft-minskade/