Sörmlands första vindpark byggs av Cloudberry Clean Energy

Foto: Cloudberry Clean Energy

Cloudberry Clean Energy med utvecklingskontor i Eskilstuna tog idag ett investeringsbeslut att bygga Kafjärden vindpark utanför Eskilstuna. För första gången i Sverige kommer befintlig infrastruktur återbrukas. Detta ger lägre klimatavtryck och en rekordsnabb byggtid som gör att nio turbiner inom bara ett år kan börja tillföra en årsproduktion om 89 GWh. Detta innebär nästan en fördubbling av nuvarande elproduktion i kommunen.

https://www.vindkraftsnyheter.se/20221221/7487/sormlands-forsta-vindpark-byggs-av-cloudberry-clean-energy