Välkommen till Södermanlands Energiförening

Vi är en ideell allmännyttig förening som jobbar för att öka kunskapen om förnybar energi och att främja småskalig produktion av värme och el genom:

Föreningen är ansluten till SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation.

Följande lokala energiföreningar är anslutna till SERO. Dala Energiförening, Närkes Energiförening, Smålands Energiförening, Södermanlands Energiförening, Värmlands Energi- och Vindkraftförening, Västmanland Upplands Energiförening och Vätgas och Sjöfart Västra Götaland,

Fem vattenkraftföreningar och vindkraftföreningar. Ett stort antal andra föreningar och verksamheter samt Elbil Sverige, Biokol Sverige.

Våra mål och syften

  • Föreningen för dig som är intresserad av energifrågor
  • Förening som verkar för att öka kunskapen om förnybar energi
  • Föreningen som främjar småskalig produktion av värme och el
  • Föreningen som informerar medlemmarna om energiprojekt i närområdet
  • Föreningen som delar med sig av de kunskaper som finns hos medlemmarna
  • Föreningen som har ordnad ekonomi
  • Föreningen som välkomnar nya medlemmar

Några andra länkar

Energi- och Miljötekniska Föreningen är Sveriges största personförening i byggsektorn och har funnits sedan 1909. Våra 7 000 medlemmar är ingenjörer, tekniker, studenter, forskare, säljare och andra som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.

Formas Det krävs forskning och innovation för att nå målen i Agenda 2030.

Ångströmslaboratoriet Vid avdelningen för elektricitetslära studerar vi många olika aspekter av elektricitet: hur man kan omvandla förnybara energikällor som vind, vågor och strömmande vatten till användbar elektricitet, eldistribution och system för energilagring, diamantelektronik, plasmateknologi och blixturladdningar.

Tidningen Energi är den största energimarknadstidningen i Sverige och Norden, som bevakar el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Tidningen ETC – klimat skriver olika artiklar om vår påverkan på klimatet.

Tidningen BIOENERGI har som ambition att spegla det som sker inom bioenergiområdet genom att granska och lyfta fram personer, företag och händelser med fokus på Sverige och Norden.

Energiaktion – bloggen om klimatsmart energi och byggande.

Klimatsmart – genvägen till gröna sköna köp.

Ecoprofile – Forum för hållbar konsumtion och produktion.

Ställ om ! – energi, ekonomi, ekologi.