Svensk Vindkraft om motståndet på nätet: “Desinformationen har tilltagit under flera år”

Nyligen släpptes rapporten “Att slåss mot väderkvarnar” om information och desinformation på nätet. Den slår fast att användare på YouTube, Facebook och Twitter mest får ta del av negativ och direkt felaktig information om vindkraft. Organisationen Svensk Vindkraft känner igen bilden.