Svenska hushåll släpper ut mer än hela Sverige

SCB har reviderat data, vilket lett till att utsläppen från svensk konsumtion minskar i statistiken. Trots minskningen ligger utsläppen från de svenska hushållens konsumtion högre än utsläppen från hela Sverige. SuperMiljöBloggen