Svenska stirlingmotorn gav el och värme till gården

Aluminium smältes av solel på dagen. På natten gav stirlingmotorn värme och el till säteriet. En milstolpe, enligt problemtyngda Azelio. Men efter 15 år och 3 miljarder investerade kronor har genombrottet skjutits på framtiden – igen.