Sverigedemokraterna: “Sverige bör överge EU:s klimatmål!”

I en intervju i Svenska Dagbladet säger Martin Kinnunen, Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson, att Sverige bör överge EU:s klimatmål:

Klimatmålen är ju bara text på ett papper… Ett alternativ kan vara för Sverige att betala de sanktionsavgifter som utfaller om målen inte nås, snarare än att arbeta för dem”

https://efolket.eu/sverigedemokraterna-sverige-bor-overge-eus-klimatmal/