Sveriges energisäkerhet kan höjas med samordnad el- och värmeproduktion

Genom att lägga om och samordna produktionen av el och värme skulle Sveriges energisäkerhet kunna höjas och elnätets stabilitet stärkas. Med omläggningen skulle man också kunna minska användandet av biomassa, vilket skulle vara bra för biodiversiteten. Det är slutsatserna i en ny sammanläggningsavhandling från Uppsala universitet.

https://www.dagensmiljoteknik.se/index.php/20220329/2158/sveriges-energisakerhet-kan-hojas-med-samordnad-el-och-varmeproduktion