Tekniska verken i Linköping satsar på fler vindkraftverk i Sunne

Tillsammans med vattenkraft och kraftvärme, är vindkraft en förutsättning för Tekniska verkens förnybara elproduktion. Därför påbörjades under 2018 bygget av en vindkraftspark i Sunne, som kommer att stå klar under våren 2020. Nu har Tekniska verkens styrelse beslutat om att bygga etapp två i samma område, som innebär ytterligare 10 vindkraftverk. EnergiNyheter