Tidöavtalet ur klimatperspektiv – detta innehåller det

KOMMENTAR Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har enats om Tidöavtalet för mandatperioden 2022–2026. Sju sakpolitiska områden är prioriterade för de första två åren, varav klimat och energi är ett.
Här är samtliga konkreta punkter på detta område, kommenterade av Mattias Goldmann, kompletterat med det som inte står.