Tunga frågor avgörs med Sverige som EU-ordförande – men regeringens ambitioner ifrågasätts

Ambitiösa länder har stora möjligheter att driva klimat- och miljöfrågor under ett EU-ordförandeskap. Aktuell Hållbarhet har listan på frågorna som nu ska hanteras. Men när Sverige ska ta över ordförandeklubban ifrågasätts prioriteringarna.
– Fit for 55 går inte vidare av sig själv, det krävs aktiva åtgärder, säger Mikael Hildén på forsknings- och expertinstitutet Finlands miljöcentral Syke.

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/miljopolitik/tunga-fragor-avgors-med-sverige-som-eu-ordforande-men-regeringens-ambitioner-ifragasatts/