Uppdatering om försäljningsförbud av laddbox

Elsäkerhetsverket får många frågor kring försäljningsförbudet av två laddboxar från Easee AS. Nedan beskrivs den process som följer av att överklagande kommit in till myndigheten.