Vad menar vi när vi pratar om flex?

Vi hör allt oftare talas om efterfrågeflexibilitet i elsystemet – ofta förkortat flex. Flex har tillkommit för att för att få balansen i elsystemet att gå ihop. Vad det handlar om är att man skapat en marknad där aktörer deltar som både säljer och köper tjänster i form av ändrat beteende på elmarknaden. Se vår intervju där Yvonne Ruwaida förklarar flex.