Valet 2022: Så ska partierna rädda den biologiska mångfalden – sju frågor som avgör

Den biologiska mångfalden i världen är i akut kris och Sverige är inget undantag. Med ett knappt halvår kvar till valet tar Aktuell Hållbarhet tempen på de åtta riksdagspartierna – så här vill de vända utvecklingen.

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/biologisk-mangfald/valet-2022-sa-ska-partierna-radda-den-biologiska-mangfalden-sju-fragor-som-avgor/