Vårfloden har skjutit fart rejält – pressade elpriser i norr

Att vårfloden har börjat har varit påtagligt den senaste tiden i och med översvämningarna längs Torne älv. SMHI har fortfarande varningar framför allt längs nedre delen av Torneälven och nedre Muonioälven. Vi ser också påverkan på elpriserna i främst norra Sverige och i Finland.